Детска градина „Ален мак” е общинско детско заведение за възпитание, обучение и социализация на деца от 3 до 7- годишна възраст.  Открита е на 22.05.1985 година.

                Детската градина разполага с две сгради в квартал Сарафово на ул. „Антон Иванов” № 24 и ул. „Рибарска” № 32.           

 ДГ „Ален мак” е с много добра и модерна материална база. Всяка група е обзаведена с удобни, ергономични, цветни мебели, които провокират творческо въображение и креативност. Детската градина разполага с различни кабинети: музикална зала, физкултурен салон, методическа стая. Дворът е слънчев, озеленен и предлага уреди за занимания и игри на открито.

            Възпитанието и обучението на децата се извършва по одобрени от МОН програми, програмна система на детската градина, помагала и познавателни книжки, одобрени от МОН.

           Стратегическата цел на педагогическия екип е: Постигане на качествен възпитателно-образователен процес.

           Акцентите в работата са:

  • Развиване потенциала на всяко дете по посока към самостоятелност, творческа изява, социална и комуникативна компетентност.
  • Формиране на ценностни ориентации, свързани с чувството за българска национална идентичност, уважение към другите и гражданско поведение.
  • Усвояване на модели за екологосъобразно поведение на децата.
  • Партньорство със семейството при подготовка на децата за училище.

          За осигуряване на повече възможности за пълноценно развитие и изява на децата  ДГ „Ален мак”  предлага различни клубове и школи, съобразени с желанието на децата и техните родители.

            Екипът на ДГ„Ален мак”  непрекъснато повишава своята квалификация в съответствие с европейските изисквания и съвременните тенденции в предучилищното образование.

       Стремежът на целия екип е да се осъществи приемственост, да се даде перспектива в развитието на децата и благоприятни условия за щастливо детство.

       Творческият ентусиазъм и любовта към децата превръщат детска градина „Ален мак” в  желана територия за деца, родители и учители!

                 През учебната 2018/ 2019 г. ще се посещава се  от 185 деца, разпределени в 2 яслени и 5 градински групи.