Детска група

Възраст – децата

брой

Име и фамилия на учителите, помощник-възпитателите, мед. сестри и детегледачите по групи

Първа яслена група

„Перлички”

2 -3 год.

 22

1.      Милена Алексиева– мед. сестра

2.      Хрусинка Цветкова – мед. сестра

Детегледачки: Марияна Добрева;

                          Кина Стоянова

Втора яслена група

„Детски рай”

2 -3 год.

 22

1.      Надежда Личева– мед. сестра

2.      Лидия Стоянова – мед. сестра

Детегледачки:  Ася  Господинова;

                          Нели Димитрова

Първа  А група

„Морски свят“

3-4 год.

 24

1.         Анна Маринова– ст. учител

2.         Иванка Янева– ст. учител

Помощник-възпитател:  Светла Кънева

Първа  В група

„Вълшебство”

3-4 год.

 25

1. Ася Рашева – учител

2. /незаета щатна бройка към 17.09.2018г./

Помощник-възпитател: Марийка Рачева

Втора група

„Сладурани”

4-5 год.

 34

1.      Таня Николаева– ст. учител

2.      Людмила Костова– ст. учител

Помощник-възпитател: Мариана Калпачева

Трета ПГ

„Дъга от мечти”

5-6 год.

 30

1.         Радка Великова- учител

2.         Кичка Кочланова- учител

Помощник-възпитател: Димитринка Кирова

Четвърта ПГ

„Слънце“

6-7 год.

 28

1.         Валентина Цанева – ст. учител

2.         Нели Стойкова – учител

Помощник-възпитател: /незаета щатна  бройка към 17.09.2018г./