Директор:

ЗАС:

Домакин:

Медицинска сестра:

Тел. в детска ясла:

Росица Топалова
0885246647

Таня Грозева
0887826571

Нели Колева
0876613242

Мария Желязкова
0877749506

0877746805  

Тел. 056 872 238-стационарен

cdg_alen_mak@abv.bg

Учителки:

Анна Маринова-0877746131

Ася Димитрова-0877746593

Валентина Цанева-0877746730            

Иванка Янева-0877475340

Кичка Кочланова-0877746062

Людмила Костова-0877746372

Нели Стойкова-0877746021

Радка Великова-0877748696

Таня Янева-0877743027