1. Председател на Обществения съвет– Кремена Алексиева Ромова- GSM: 0889216690
  2. Заместник председател на ОС– Венелин Николаев Вангелов- GSM: 0877499098
  3. Постоянни членове на ОС:

Стоян Иванов Проданов- GSM: 0878288362

Величка Георгиева Момчилова- GSM: 0884452604

Янка Маркова – представител на Община Бургас

  1. Резервни членове на ОС:

Марияна Асланова- GSM: 0887384423

Зорница Митова- GSM: 0889659603

  1. Протоколчик Величка Момчилова

Електронна поща на обществения съвет: savet.alenmak@gmail.bg

Директор: Р. Топалова