Възлагане на обществена поръчка,  чрез събиране на оферти с обява по реда на Глава XXVI от ЗОП с предмет:  „Ремонт на Детска градина „Ален мак“, кв. Сарафово“


01_обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
02_техническа спецификация1
03_приложения за попълване
04_КС
05_проект на договор
06_Декларация чл_192_ ал 3
07_Методика за оценка
08_информация за публикувана обява

09_Портокол 11.05.2020
10 протокол


 1. Предварителни обявления:
 2. Обяви за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП :

ID на информацията за обявата в РОП (идентификационен номер)

Предмет на поръчката

Дата на създаване на страницата

   
 1. Обществени поръчки:

Уникален номер на поръчката в РОП (идентификационен номер)

Предмет на поръчката

Дата на създаване на страницата

   
 1. Пазарни консултации и външно участие при подготовка на документации:

Обществена поръчка по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“
Обявление
Предложение
Заповед комисия
Протокол комисия
Заповед Директор


 1. Предварителни обявления:
 2. Обяви за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП :

ID на информацията за обявата в РОП (идентификационен номер)

Предмет на поръчката

Дата на създаване на страницата

   
 1. Обществени поръчки:

Уникален номер на поръчката в РОП (идентификационен номер)

Предмет на поръчката

Дата на създаване на страницата

   
 1. Пазарни консултации и външно участие при подготовка на документации:
 1. Предварителни обявления:
 2. Обяви за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП :

ID на информацията за обявата в РОП (идентификационен номер)

Предмет на поръчката

Дата на създаване на страницата

   

 

 1. Обществени поръчки:

Уникален номер на поръчката в РОП (идентификационен номер)

Предмет на поръчката

Дата на създаване на страницата

   

 

 1. Пазарни консултации и външно участие при подготовка на документации:
 1. Предварителни обявления:
 2. Обяви за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП :

ID на информацията за обявата в РОП (идентификационен номер)

Предмет на поръчката

Дата на създаване на страницата

   
 1. Обществени поръчки:

Уникален номер на поръчката в РОП (идентификационен номер)

Предмет на поръчката

Дата на създаване на страницата

   
 1. Пазарни консултации и външно участие при подготовка на документации: