Отбелязване намеждународния ден на Черно море с посещение в Природонаучния и Етнографски музей в Бургас

Отбелязване намеждународния ден на Черно море с посещение в Природонаучния и Етнографски музей в Бургас

Вашият коментар