Отбелязване намеждународния ден на Черно море с посещение в Природонаучния и Етнографски музей в Бургас

Continue Reading Отбелязване намеждународния ден на Черно море с посещение в Природонаучния и Етнографски музей в Бургас